Bli Medlem →

NGBG MALMÖ

rum för demokratin på ngbg kulturförening

BLI MEDLEM

Superhjältar! Oavsett vilken uniform du bär, Oavsett vad dina speciella superkrafter är, Vi behöver din hjälp för att hålla festen igång. Bli medlem! Bland annat behöver vi; Montörer, värdar, empaths, meteorolog, guider, försvarare, dekoratörer, constructors, kommunikatörer, de som omvandlar resterna till resurser, lingvister,intervjuare, journalister och filmare.
https://apply.cardskipper.se/r4q


Delta i NGBG:s fester 2020

Delta!

Ring nu på 0761 899 871, skicka e-post til HQ@ngbg.se & kom til näste möte.

Om du vill anmäla dig til en specific evenemang har är länkärna.
För att kommer in i NGBG minecraft, skicka Username
Registrera här til NGBG Cykelfest 6 juni 2020!
Registrera här til NGBG Gatufest 5 spetember 2020


Vad är NGBG?

NGBG är en hyperlokal förening som arbetar för att skapa nya möjligheter & hållbart kulturellt uttryck i i grannskapet runt Norra Grängesbergsgatan, Malmös geografiska och kulturella hjärta!

Framtiden handlar inte bara av boplatser i en förtätad stad. Vi behöver bevara offentliga rummet, mötesplatser och plats för kultur. Vi behöver också utbildning &, näringsverksamhet. Vi anser att de som bor och verkar här har rätt att bli informerade och uttrycka sin åsikt om områdets framtid.

NGBG arbetar för att främja bättre samverkan mellan näringsliv, utbildning, kultur, ideell och kommunal verksamhet, bland annat genom att dela ytor och lokaler. Vi vill ha samexistens & samskapande.

De senaste fem åren har Norra Grängesbergsgatan samlats för att skapa den medlemsbaserade evenemang som NGBG Gatufest & NGBG Cykelfest. Verkstäder, trossamfund, studieförbund och kulturproducenter har samarbetat över subkulturella gränser och trots meningsskiljaktigheter och regn skapat en mötesplats, där vi kan uttrycka vår egen gemensamma vision för gatan som ligger i Malmös geografiska och kulturella hjärta.

2019 landade vi på 14.000 deltagare, 223 föreställningar och 22 scener. Tack alla!


Delta i NGBG:s fester 2020

Föreningens ändamål

"§3 NGBG ska verka för en inkluderande hållbar stadsutveckling och ge alternativa kulturlivet i Malmö en röst och en plattform, bl a genom att tillsammans med verksamheterna längs gatan utveckla och främja samarbeten inom musik, konst, scenkonst och andra kulturyttringar."

FN 17
Delta i NGBG:s fester 2020

NGBG 2020 FÖRSLAG

Skicka förslag til hq@ngbg.se

RÖDA KORSET
Vi behöver Röda korsets frivilliga på plats.
Kontakt: Helena Wettergren fhg.redcross.se.

REGLER & RESURS
Stark alkohol forbjuden? - 3,5 tillåtna?
Hur ta man hand om hundar & bebisar?
Få man cyklar?
Tillgång til vatten att dricka och tvätta?
Gratis öronproppar.
Mer kött & mer öl.

INTRÄDE Räkna deltagare? Samla pant? Dränera vätskor från pant? Fastlane för medlemmar? Vykort med "hur blir man medlem" för icke-medlemmar?

TSHIRTS
"Värd" gul med svart bokstäver,
"Deltagare" vit med svart bokstäver,
"Artist" svart med vit bokstäver,
"Medlem" svart med guldbokstäver?

SCENER
Mer mellanrum mellan techno scener.
Mer scener.
Scen & område för de med funktionsvariationer.
Pop-up evenemang under hela året.
En öppen scen för poetry slam, spoken word, på lugnare sidogata.
En teaterscen vid lugnare område.
Ett stort impro street jam för alla
Har INTE 3 live scener med namn som börjar med samma tre bokstaver "U-N-D"!


Delta i NGBG:s fester 2020

Dokumentation


Stadgar

Antagna - jan 22 2019 (pdf)


Mötesprotokoll

Konstituerande Möte - jan 22 2019 (pdf)
Styrelse Möte - mar 6 2019 (pdf)
Årsmöte - dec 15 2019 (pdf)


Rapporter

Om Att Tämja Den Urbana Fronten
The Shift - UN Housing Report
Tactical Urbanism
Cirkular Ekonomi
Stadsdelsatlas Sofielund
FN17 Globala Mål
Destinationsanalys Sofielund
Build a Better Block
Villkor för begagnande av offentlig plats

Nuvarande Styrelse

Achmed Masoom
Alexandra Ryden
Ali Baiga
Anna Wagner
Amanda Davies
Iain Dace
Chris Mathisson

NGBG är også:-

Norra Gränges Bergs Gatan
Nothing Gained But Glory
Never Go Broke Gang
Now Gone Beyond Goofy
Naughty Guitars Bring Gentlemen
No God But God
Nigerian German Business Group
Never Gonna Buya Gun
Nothern Guerilla Broadcast Group
New Growth Brings Grafitti
Never Gonna Bringyoudown Gentry


RUM FÖR DEMOKRATIN

Tidigare Möte

Söndag 14 Februari - kl.15:00 - kl.18:00
NGBG Medlems Planneringsmöte 01 inför NGBG 2020
Var: NGBG HQ - Norra Grängesbergsgatan 11
Plannering for Cykelfestival.

Sondag 15 December - kl.15:00 - kl.18:00
Årsmöte
Var: NGBG 11
Resultat: Ny Styrelse & Verksamhetsplan.

Torsdag 10 September - kl.18:00 - kl.01:00
Workers, Artists & Members Efterfest
Var: Plan B
Resultat: Manana Kollektiv, Easy Death Cult & Belly played, much plotting and scheming and a good time was had by all.

Onsdag 19 September - kl.13:30 - kl.15:00
TEH/Kreativa Europa Finansiering
Var: Media Evolution City
Resultat: Organisation ska var registrerad med bolagsverket i 2 år innan den kann ansöka om bidrag. Vi registrerad i februari 2019.

Onsdag 18 September - kl.13:30 - kl.15:00
Utvarderingsmöte med ordningsmakt
Var: Rättscentrum
Resultat: Nästa år måste vi här sjukvårdare på plats, en omdesignad entrésystem och större skyltar. De uppskattade närvaron till 14 000.

Måndag 2 September - kl.16:00 - kl.20:00
Stormöte 04 - siste innan utförandet!
Var: NGBG 11 HQ

Måndag 2 Augusti - kl.16:00 - kl.20:00
Stormöte 03
Var: Plan B - NGBG 26

Måndag 3 Juni - kl.16:00 - kl.20:00
Stormöte 02
Var: NGBG HQ - Norra Grängesbergsgatan 11

Måndag 6 Maj - kl.16:00 - kl.20:00
Stormöte 01
Var: Plan B - NGBG 26

Onsdag 27 februari - kl.15:00 - kl.17:00
Styrelsemöte
Var: Folkets Park Kontor

Måndag 4 februari kl.18:00-20:00
Panelsamtal med Deklaration Skåne
Var: Malmö Stadsteater

Måndag 4 februari kl.18:00-20:00
Möte med Skäggbyrån
Var: Norra Grängesbergsgatan 7

Torsdag 22 januari kl 18:00-20:00
Vi utse en tillfällig styrelse för att kunna fastslå dessa stadgar.
Var: Norra Grängesbergsgatan 15

Onsdag 16 januari kl.12:00-16:00
Conference - - Region Skåne - Diversity in Culture

Torsdag 18 december kl 18:00-20:00
Vi skriva föreningens stadgar utifrån de förslag som kommit in.
Var: Norra Grängesbergsgatan 19

Torsdag 13 november kl 18:00-20:00
Vi utse nomineringskommitté.
Var: Norra Grängesbergsgatan 19

Torsdag 13 september kl 18:00-20:00
Vi skriva föreningens syfte utifrån de förslag som kommit in.
Var: Norra Grängesbergsgatan 19

Lördag 8 september kl 12:00-15:00
Panelsamtal med politiker
Var: Norra Grängesbergsgatan Gatufesten - Plan B Scen

Torsdag 30 augusti kl 18:00-20:00
Vi diskutera hur vi vill jobba framåt med festival och andra projekt.
Var: Norra Grängesbergsgatan 19

Torsdag 23 augusti kl 18:00-20:00
Syftet med NGBG gatufest har alltid varit att inkludera, informera, stödja och hjälpa.
Var: Norra Grängesbergsgatan 19

Torsdag 16 augusti kl 18:00-20:00
Kallelse till att vara med och starta en förening som skall ta över arbetet med NGBG.
Var: Norra Grängesbergsgatan 26