NGBG MALMÖ

Bli Medlem!

klicka har for att bli medlem i NGBG föreningen

******** BLI MEDLEM ***********.
Du kan anmäla dig som medlem här. https://apply.cardskipper.se/r4q


Delta!

Delta i NGBG gatufest 2019

********* NGBG 2019 **********
lördag september 7 2019 kl.12:00-00:00
Ansökan för årets gatufest är nu öppen.

Ansökan är öppen för alla, men vi prioriterar våra grannar och medlemmar.


Nästa Möte

förening stormöte på ngbg

Måndag 5 augusti - kl.16:00 - kl.18:00
Styrelsemöte kl:16:00 - Medlemsmöte kl.17:00
Var: NGBG HQ - Norra Grängesbergsgatan 11


NGBG är en 12-timmars gatufest skapad av lokala aktörer och verksamheter, den sker på Norra Grängesbergsgatan och anslutande gator.
Nytt för i år är att föreningen NGBG är startad och den finns till för att stödja medlemmarna och tillsammans verka för en demokratisk, inkluderande och hållbar utveckling.

Dokumentation


Stadgar

Antagna - jan 22 2019 (pdf)


Mötesprotokoll

Konstituerande Möte - jan 22 2019 (pdf) Styrelse Möte - mar 6 2019 (pdf)


Rapporter

Tactical Urbanism
Cirkular Ekonomi
Stadsdelsatlas Sofielund
FN17 Globala Mål
Destinationsanalys Sofielund
Build a Better Block


Styrelse Medlemmar

Achmed Masoom
Alexandra Ryden
Anna Wagner
Amanda Davies
Iain Dace
Ali Baiga
Jonas Mårtensson


Föreningens ändamål

"§3 NGBG ska verka för en inkluderande hållbar stadsutveckling och ge alternativa kulturlivet i Malmö en röst och en plattform, bl a genom att tillsammans med verksamheterna längs gatan utveckla och främja samarbeten inom musik, konst, scenkonst och andra kulturyttringar. NGBG ska vara en plats där den ung kultur och näring kan utvecklas och stimuleras. Även ligga i framkant när det gäller lokal hållbar näring, såsom tillverkning, service, återbruk, handel, mat och dryck."

FN 17

RUM FÖR DEMOKRATIN

Tidigare Möte

Måndag 3 Juni - kl.16:00 - kl.20:00
Stormöte
Var: NGBG HQ - Norra Grängesbergsgatan 11

Måndag 6 Maj - kl.16:00 - kl.20:00
Stormöte
Var: Plan B - NGBG 26

Onsdag 27 februari - kl.15:00 - kl.17:00
Styrelsemöte
Var: Folkets Park Kontor

Måndag 4 februari kl.18:00-20:00
Panelsamtal med Deklaration Skåne
Var: Malmö Stadsteater

Måndag 4 februari kl.18:00-20:00
Möte med Skäggbyrån
Var: Norra Grängesbergsgatan 7

Torsdag 22 januari kl 18:00-20:00
Vi utse en tillfällig styrelse för att kunna fastslå dessa stadgar.
Var: Norra Grängesbergsgatan 15

Onsdag 16 januari kl.12:00-16:00
Conference - - Region Skåne - Diversity in Culture

Torsdag 18 december kl 18:00-20:00
Vi skriva föreningens stadgar utifrån de förslag som kommit in.
Var: Norra Grängesbergsgatan 19

Torsdag 13 november kl 18:00-20:00
Vi utse nomineringskommitté.
Var: Norra Grängesbergsgatan 19

Torsdag 13 september kl 18:00-20:00
Vi skriva föreningens syfte utifrån de förslag som kommit in.
Var: Norra Grängesbergsgatan 19

Lördag 8 september kl 12:00-15:00
Panelsamtal med politiker
Var: Norra Grängesbergsgatan Gatufesten - Plan B Scen

Torsdag 30 augusti kl 18:00-20:00
Vi diskutera hur vi vill jobba framåt med festival och andra projekt.
Var: Norra Grängesbergsgatan 19

Torsdag 23 augusti kl 18:00-20:00
Syftet med NGBG gatufest har alltid varit att inkludera, informera, stödja och hjälpa.
Var: Norra Grängesbergsgatan 19

Torsdag 16 augusti kl 18:00-20:00
Kallelse till att vara med och starta en förening som skall ta över arbetet med NGBG.
Var: Norra Grängesbergsgatan 26 rum för demokratin på ngbg kulturförening

MOBILISERA