Bli Medlem →

NGBG MALMÖ

Sekretesspolicy

Inledning

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via våra webbplatser och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området.

Underleverantörer

Vi använder webbhotell hos One.com. och information från formulär bearbetas och lagras av Google. Vi använder också interaktiva Google maps.

Vilken information samlas in

För att kunna delta som arrangör, artist eller säljare på NGBG gatufest krävs att du registrerar dig. Du ombeds då att uppge viss personlig information såsom namn, e-postadress och telefonnummer.

Hur används informationen

De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats. Att kunna kommunicera, via e-post, mobil eller post.

Cookies

Vi använder inte cookies för att samla in någon personlig information om dig, men vi använder dem för att samla in andra anonyma data för att administrera webbplatsen. Vi använder cookies för att spåra antalet unika besökare till webbplatsen, det land de ansluter från och vilken typ av enhet de använder. Om du inte accepterar att vi lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna.

Social Media

Om du använder sociala medier, kan du dela och gilla vårt innehåll på webbplatser (till exempel Facebook, Twitter eller Google Plus). Delningsknappen använder cookies som ställts in av sociala medier för att spåra ditt val, så att posten kan göras. Den sociala applikationen kan komma ihåg att du har besökt sidan oavsett din interaktion med den.

Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter kontakta i första hand underleverantören eller skicka e-post till hq@ngbg.se.

Vem får ta del av informationen

NGBG delar inte med sig av den personliga information som samlas in. Vi säljer inte vidare information till andra företag.

Säkerhet och sekretess

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom NGBG. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

Rätt till radering

Varje person har rätt att be om att uppgifterna som avser honom eller henne raderas, rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas och be att få felaktiga uppgifter rättade. Kontakta oss via hq@ngbg.se och detta kommer att ske inom 48 timmar.

GDPR 25 MAJ 2018

Du kan läsa mer om dina rättigheter under gdpr på datainspektionen.se

Ändring av policyn

NGBG kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.