DIN GATA, DIN FEST, DIN RÖST, DITT VAL .

dancefloor number five at NGBG

KONTAKT

Nicklas Johansson
070-934 12 64
nicklas.johansson@malmo.se

Iain Dace
076-189 98 71
hq@ngbg.se

NGBG GATUFEST

Första gatufesten genomfördes den 24 september 2016 med stöd av Malmö Stad och BID Sofielund i syfte att synliggöra de verksamheter som finns på gatan och hjälpa dem att skapa en plats längs gatan för sitt uttryck.

Det första året var det 11 scener som drevs av musikklubbar, studieförbund, kulturförening, trossamfund och lokala företag. Tillsammans lärde vi oss hur man skapar en gatufest tillsammans på ett demokratiskt och inkluderande sätt.

I år är festen den 8 september och i år kommer scener och områden få ansöka om egna polistillstånd med hjälp och assistans från oss genom hela processen. Vi har lärt väldigt mycket av varandra och nästa år planerar vi att ni ska vara helt oberoende och bilda en förening som representerar alla gemenskaper på gatan.

dad and kid at NGBG

I ♡NGBG.

Tusentals människor använder den här gatan varje dag för arbete, fritid och lek. Längs denna gata finns bagerier, verkstäder, replokaler, föreningar, trossamfund, bryggerier, frisörer, butiker, restauranger, stormarknader, förskolor som har skapat en unik mix och gemenskap. NGBG vill lyfta fram och synliggöra allt det positiva som finns längs gatan

NGBG 2017

Tack till alla er som skapade NGBG 2017: 23 scener, 66 verksamheter, 155 shower och konserter, 250 volontärer, 650 artister och 7,000 besökare.

animation of dandelion blooming