DIN GATA, DIN FEST, DIN RÖST, DITT VAL .

OMRÅDESANSVARIG

Som ansvarig områdesansvarig eller produktionsgrupp ska ni ansöka om tillstånd och bidrag och samordnare artister och säljare i ditt område. Vi kommer att stödja er genom hela denna process. Fylla ut denna blankett

KARTA

Här är en karta över de områden som vi tidigare använt och planerar att använda den här tiden, men vi kan diskutera detaljerna när vi träffas. Tillsammans kan vi planera var man ska placera scener och hur man ska se till att de inte stör varandra.