Bli Medlem →

NGBG MALMÖ

Shops at night ngbg gatufest 2000 800
NGBG instagram link NGBG facebook link NGBG youtube link
hq@ngbg.se       0761-89 98 71

NGBG GATUFEST & FÖRENING

Norra GrängesBergsGatan Annelund Malmö


pic of your medlemskap kort 1000 560 Bli Medlem →

100kr per år. Gå med & stödja oss:-
SMS: 0761 899 871, skicka:hq@ngbg.se, eller träffas.
 

BLI MEDLEM

Hjälpa oss fixa fester, frihet och framtid på ett hållbart sätt! Superhjältar Behovs! Oavsett vilken uniform du bär, oavsett vad dina speciella superkrafter är, Vi behöver din hjälp för att hålla festen igång. Bli medlem! Bland annat behöver vi; Montörer, värdar, empaths, kockar, trädgårdsmästare, meteorolog, guider, försvarare, dekoratörer, constructors, kommunikatörer, de som omvandlar resterna till resurser, lingvister,intervjuare, journalister och filmare.
 

Symbiosis of Culture and Industry 1000 560

Snart - NGBG svb - NY LOKAL - Nya möjligheter

Vi som gillar bullar ska bygga framtidens innerstad på Norra Grängesbergsgatan.

NGBG → Syfte


2019 landade vi på 14.000 deltagare, 223 föreställningar och 22 scener. Tack alla!

DIN GATA - DIN FEST

Ledamot of NGBG 2020

De senaste fem åren har Norra Grängesbergsgatan samlats för att skapa medlemsbaserade evenemang som NGBG Gatufest & NGBG Cykelfest. Verkstäder, trossamfund, studieförbund och kulturproducenter har samarbetat över subkulturella gränser och trots meningsskiljaktigheter och regn skapat en mötesplats, där vi kan uttrycka vår egen gemensamma vision för gatan som ligger i Malmös geografiska och kulturella hjärta.
 

Föreningens ändamål

FN 17 climate goals

"§3 NGBG ska verka för en inkluderande hållbar stadsutveckling och ge alternativa kulturlivet i Malmö en röst och en plattform, bl a genom att tillsammans med verksamheterna längs gatan utveckla och främja samarbeten inom musik, konst, scenkonst och andra kulturyttringar."

Dokumentation


NGBG      SVB
Nya möjligheter i grannskapet.
i samförstånd, hållbart & inkluderande.
Fester, fabrikation, frihet och framtid
#MindreSnackMerVerkstadTack
#KonstMuseumNGBG
#ViSomGillarBullar
#Nightshift
#NGBG
svb


Stadgar

Antagna - jan 22 2019 (pdf)


Mötesprotokoll

Konstituerande Möte - jan 22 2019 (pdf)

Styrelse Möte - mar 6 2019 (pdf)

Medlemsmöte - dec 15 2019 (pdf)


Styrelsen
NGBG styrelse - Anna NGBG styrelse - Anna NGBG styrelse - Ali NGBG styrelse - Alex NGBG styrelse - Iain NGBG styrelse - Chris NGBG styrelse - Damali NGBG styrelse - Marika
Bosses
NGBG styrelse - Nicklas NGBG styrelse - Jose NGBG styrelse - Ramy NGBG styrelse - Rasoo
Said
Said standing like a Sphynx at poppis loppis
Rapporter

"Sofielunds Verksamhetsområde 2040"
Planprogram - Malmö Stad

"Bottom-up och top-down - gatufesten"
Lovisa Ståhl - Kulturgeografiska Institutionen

"Röster från Norra Grängesbergsgatan"
Felicia Wilén - Sveriges Lantbruksuniversitet

"Om Att Tämja Den Urbana Fronten"
Siri Haavimb - Kriminologiska Institutionen.

"Destination Norra Grängesbergsgatan"
Ellen Aurell - Kulturgeografiska Institution.

"Destinationsanalys Sofielund"
Peter Juterot - ÅF.

"Stadsdelsatlas Sofielund"
White Arkitekter.

"NGBG #skånesmodernakulturarv"
Malmö folkhögskola.

"NGBG Bloggen"
Oskar Ponnert.


Resurser

Stadex - Quantative Risk Analys

Tactical Urbanism

Cirkular Ekonomi

FN17 Globala Mål

Build a Better Block

Villkor för begagnande av offentlig plats