NGBG Årsmöte 2021

Org. Nmr. 802521-7673   Sunday, 28.03.2021 kl.15

Länk

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/4610523262?pwd=dDE3THVVQ3RYYnFLaWZwMVdZQ0JwUT09

Meeting ID: 461 052 3262

Passcode: K4XLQB

Mötesordning

För ett effektivt och tydligt möte ber vi alla att läsa mötesordningen noga och ställa frågor om något är oklart.

Förslag på mötesordning

Attendees

Link to membership list - 54 members - download, evening before

https://adm.cardskipper.se/Member/Index 

Dagordning

13.30 - Mötesincheckningen öppnar

14.10 - Mötesincheckningen stänger

14.10-14.30 Punkt 1-6

14.30-14.40 Paus

14.40-15.10 Punkt 7,8,9

15.10-15.20 Paus

15.20-16.20 Punkt 10 Diskussionstorg

16.20-16.30 Paus

16.30-17.00 Punkt 10-13

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande

 1. Mötets behöriga utlysande

 1. Frågan om adjungering av extra mötesdeltagare

 1. Godkännande av dagordning och föredragningslista

 1. Val av mötespresidium
 1. Ordförande
 2. Sekreterare
 3. Justerare

 1. Fastställande av mötesordning

 1. Årsredovisning & Verksamhetsberättelse
 1. Årsredovisning
 1. Resultaträkning
 2. Balansräkning
 1. Slideshow 20/21
 2. Verksamhetsberättelse

 1. Revisionsberättelse
 1. Revisionsberättelse

 1. Frågan om avgående styrelsens ansvarsfrihet

 1. Förslag från styrelse och medlemmar

Verksamhetsplan och budget

 1. Fastställande av Verksamhetsplan 
 2. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021  
 1. Excel version budget 2021
 2. Text Version budget 2021
 1. Fastställande av medlemsavgiftens storlek 
 1. Styrelsens förslag; 100kr  

Övriga Förslag

 1. Förslag på utredning om stadgat medlemsmöte
 2. Förslag på ändringar i stadgan
 1.  Förslag på ändringar i stadgan
 1. Förslag på bildandet av arbetsgrupper
 2. Godkännande av stadgeändring från föregående årsmöte   
 3. Choice for Konsttornet.  Pictures are attached here 

 1. Val av styrelse för verksamhetsåret 2021
 1. Valberedningens förslag

 1. Val av revisor.
 1. Valberedningens förslag

 1. Val av valberedning.
 1. Valberedningens förslag

 1. Mötets avslutande