NGBG MALMÖ

BIRDFACTORY|NGBG
DELTA i NGBG förening
SEP 5 2020
GLB|NGBG
DELTA i NGBG förening
GLB|NGBG
FAUNA ON VÄSTANFORSGATAN AT SUNSET
Din Gata - Din Fest.
GLB|NGBG
Emily riding a unicorn in malmö
Unicorn i Sofielund
GLB|NGBG
IMAD AL TAMIMI
Imad Al Tamimi
GLB|NGBG
PUTTING OUT FIRES ON NGBG
Firefighters på NGBG
GLB|NGBG
Batería Malmö Trummor
BAM! - Batería Malmö
GLB|NGBG
Main stage at Night
Plan B Stage
GLB|NGBG
Rain and a bicycle and a drum
Kuru Mapu
GLB|NGBG
Market stalls at night on NGBG
Norra Grängesbergsgatan
GLB|NGBG
DENG DENG
Deng Deng
GLB|NGBG
fatwabyrån ngbg
Fatwa Byrån
GLB|NGBG
Buttbrain in the al amili carwash stage
Buttbrain
GLB|NGBG
The Culture im Memorium
T.C.I.M.
GLB|NGBG
Duo
Stars withWhite Guitars
GLB|NGBG
Rain Ponchos
Glamour Ponchos
GLB|NGBG
Djs
DJ
GLB|NGBG
NGBG Folket
Folket
GLB|NGBG
Al Mashari Band
Al Mashari Band
GLB|NGBG
flavor boss grilling afro tapas
Flavor Boss
GLB|NGBG
Drums
BAM
GLB|NGBG
a kid dancing in the rain
Framtiden är här
GLB|NGBG
the unicorn stage at NGBG 16
Unicorn
GLB|NGBG
norra grängesbergsgatan 26
Million Vibes Sound
GLB|NGBG
a kid dancing in the rain
Fauna & Klubb Revolt
GLB|NGBG
crowd gathers
Publik
GLB|NGBG
high fashion on Norra Grängesbergsgatan
Stylish

TLDR

NGBG GatuFest är en 12-timmars kvartersfest skapad av föreningsmedlemmar med andra lokala sällskaper och verksamheter. Näste kommer sker på Norra Grängesbergsgatan och anslutande gator på september 5 2020. I 2019 hade vi 14,000 deltagare, 223 föreställningar på 22 scener. Tack <3 .

KOMMANDE

BLI MEDLEM
Alltid

Bli Medlem

NGBG

Medlemmar, arbeterare and artister från NGBG 2019, är bjudna til efterfester, Trevligt sällskap och schyssta priser garanteras. Slutet sällskap. Registrera! Verka för en rättvis fördelning av plats, för demokratisk, inkluderande och hållbar utveckling och för att ge alternativa kulturlivet i Malmö en röst och en plattform.

NGBG GATUFEST
December 1 - kl.15

ÅRSMÖTE

NGBG

Årsmöte Föreningens årsmöte ska hållas före december månads utgång. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska behandla; 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Val av mötesordförande. 4. Val av mötessekreterare 5. Val av mötesjusterare 6. Årsmötets behöriga utlysande 7. Godkännande av dagordning 8. Årsredovisning & Verksamhetsberättelse 9. Revisionsberättelse 10. Avgående styrelses ansvarsfrihet 11. Förslag från styrelse och medlemmar Årets verksamhetsplan Årets budget Fastställande av medlemsavgiftens storlek 12. Val av årets styrelse & suppleanter 13. Val av årets revisor. 14. Val av valberedning. 15. Mötets avslutande

NGBG GATUFEST
September 5 - kl.12

GATUFEST

NGBG

Din Gata, Din Fest! Den stor gratis gatufesten 2020 kommer sker september 5 i området omkring Norra Grängesbergsgatan, i Sofielund, Malmö.