Vill du skapa en egen plats för ditt uttryck eller konst under en dag så är det här du ansöker.