Vill du hjälpa till och vara en del av bästa festen så är det här du ansöker.